Daňová evidence

Daňovou evidenci zpracováváme dodavatelským způsobem.


Podklady si vyzvedáváme a výsledky předáváme ve Vaší provozovně nebo na Vámi určeném místě v dohodnutých termínech.


Daňová evidence obsahuje:


  • kontrola a zpracování účetních dokladů předaných zákazníkem
  • na žádost zákazníka vypracování vnitropodnikových směrnic vyžadovaných zákonem o účetnictví
  • evidence daňových dokladů a vystavení přiznání k DPH (měsíčně, čtvrtletně), výpisů z evidence pro daňové účely a ostatních náležitostí dle Zákona o DPH v platném znění
  • tisk příkazů k úhradě závazků podle zadaných požadavků zákazníkem
  • sledování pravidelných plateb zákazníka (leasing, splátky půjček atd.) tak, aby se na nic nezapomnělo včetně tisku příkazů k úhradě
  • zpracování návrhu daňového přiznání

Jak a kde ?

Zpracování dat provádíme na námi vlastněné technice a programovém vybavení v rozsahu dle Vašich požadavků s využitím všech našich zkušeností, prověřených audity a kontrolami. Podklady si vyzvedáváme a výsledky předáváme na Vámi určeném místě a termínech.