Mzdy

Zpracování mezd je kompletní a zahrnuje veškeré úkony spojené s vedením mzdové a personální agendy.


V základní sazbě jsou zahrnuty:


  • měsíční zpracování mezd
  • návrh pracovních smluv pro zaměstnance
  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotních pojišťoven
  • přehledy o platbách pro zdravotní pojišťovny a Správu sociálního zabezpečení
  • měsíční tiskové výstupy celé mzdové agendy
  • sledování zaměstnanců podle kategorií (TH, D, R...) a středisek dle přání zákazníka
  • příkazy k úhradě přo zasílání mezd zaměstnancům na jejich účty, zdravotním pojišťovnám a odvodů státu – na přání i v datových souborech pro nahrání do EB zákazníka.

Jak a kde ?

Zpracování dat provádíme na námi vlastněné technice a programovém vybavení v rozsahu dle Vašich požadavku s využitím všech našich zkušeností, prověřených audity a kontrolami. Podklady si vyzvedáváme a výsledky předáváme na Vámi určeném místě a termínech. Budete-li si přát, umístíme naši techniku a pracovníky do Vaší provozovny - tzv. OUTSOURCING.