Účetnictví

Účetnictví zpracováváme dodavatelským způsobem.
Zpracování účetnictví je komplexní.


Vedení účetnictví obsahuje:

 • kontrola a zpracování účetních dokladů předaných zákazníkem
 • účtování dle vybraných kritérií (střediska, zakázky) dle potřeby zákazníka
 • na žádost zákazníka vypracování vnitropodnikových směrnic vyžadovaných zákonem o účetnictví
 • evidence daňových dokladů a vystavení přiznání k DPH (měsíčně, čtvrtletně), výpisů z evidence pro daňové účely a ostatních náležitostí dle Zákona o DPH v platném znění
 • tisk příkazů k úhradě závazků podle zadaných požadavků zákazníkem
 • sledování pravidelných plateb zákazníka (leasing, splátky půjček atd.) tak, aby se na nic nezapomnělo včetně tisku příkazů k úhradě
 • pravidelné výstupy z účetnictví podle požadavků zákazníka tak, aby měl zákazník neustále přehled o svém účetnictví
 • další speciální výstupy podle požadavků zákazníka
 • zpracování účetní závěrky včetně návrhu daňového přiznání
 • spolupráce s auditory či daňovými poradci zákazníka
 • možnost vzdáleného nahlížení do účetních dat

Jak a kde ?

Zpracování dat provádíme na námi vlastněné technice a programovém vybavení v rozsahu dle Vašich požadavku s využitím všech našich zkušeností, proveřených audity a kontrolami. Podklady si vyzvedáváme a výsledky předáváme na Vámi určeném místě a termínech. Budete-li si přát, umístíme naši techniku a pracovníky do Vaší provozovny - tzv. OUTSOURCING